Iolo Morganwg
 
E N G L I S H

Map y safle


Hafan
Iolo Morganwg: cyflwyniad i fywyd, gwaith, bro a rhwydweithiau cymdeithasol Iolo Morganwg

Yr Archif
Iolo Morganwg: diogelir ei archif yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Bro Iolo
Rhagarweiniad i fro a brogarwch Iolo Morganwg

Aberddawan
Iolo Morganwg ac Aberddawan

Y Bewpyr
Castell y Bewpyr a'i bwysigrwydd i weledigaeth farddol Iolo Morganwg

Y Bont-faen
Cysylltiadau Iolo Morganwg gyda'r Bont-faen

Bryn Owen
Iolo Morganwg a Bryn Owen

Caerfyrddin
Iolo Morganwg a Chaerfyrddin

Dyffryn Golych
Iolo Morganwg ac olion derwyddol Dyffryn Golych

Llandochau
Iolo Morganwg, John Walters a Llanddochau

Llan-fair
Iolo Morganwg a Llan-fair

Llanilltud Fawr
Iolo Morganwg a Llanilltud Fawr

Pennon
Iolo Morganwg a Phennon

Pontypridd
Iolo Morganwg, Pontypridd a Gorsedd Beirdd Ynys Prydain

Silstwn
Iolo Morganwg a Silstwn

Trebefered
Y man lle magwyd mam Iolo Morganwg

Trefflemin
Cysylltiadau Iolo Morganwg a^ Threfflemin

Bywyd Iolo Morganwg
Rhagarweiniad i fywyd amlochrog Iolo Morganwg

Deunydd hunangofiannol (NLW 21387E )
Deunydd hunangofiannol gan Iolo Morganwg

LLGC 21387E - 10
Iolo Morganwg: deunydd hunagofiannol

LLGC 21387E - 13
Iolo Morganwg: deunydd hunagofiannol

LLGC 21387E - 2
Iolo Morganwg: deunydd hunagofiannol

NLW 21387E - 4
Iolo Morganwg: deunydd hunagofiannol

LLGC 21387E - 6
Iolo Morganwg: deunydd hunagofiannol

LLGC 21387E - 7
Iolo Morganwg: deunydd hunagofiannol

LLGC 21387E - 8
Iolo Morganwg: deunydd hunagofiannol

Y Bardd a'r Emynydd
Iolo Morganwg: y bardd a'r emynydd

Y Ffugiwr
Iolo Morganwg y ffugiwr llenyddol

Yr Hynafiaethydd a Saer Cenedl
Cyflwyniad byr i Iolo Morganwg yr hynafiaethydd a saer cenedl

Y Bwytawr Opiwm
Iolo Morganwg a lodnwm

Y Llythyrwr
Iolo Morganwg y llythyrwr brwd

Y Radical
Radicaliaeth Iolo Morganwg

Y Saer Maen
Iolo Morganwg y saer maen

Y Siopwr
Iolo Morganwg a'i siop yn y Bont-faen

Y Sylwebydd Amaethyddol a'r Ffermwr
Iolo Morganwg y sylwebydd amaethyddol a'r ffermwr

Yr Undodwr
Iolo Morganwg yr Undodwr

Ode on the Mythology of the Ancient British Bards
'Ode on the Mythology of the Ancient British Bards' gan Iolo Morganwg

Hawlfraint
text

Dolenni Perthnasol
Dolenni perthnasol

Etifeddiaeth Iolo
Cyflwyniad i etifeddiaeth Iolo Morganwg

Etifeddiaeth Barddas
Etifeddiaeth Barddas, gweledigaeth farddol Iolo Morganwg

Canmlwyddiant Marw Iolo, 1926
Canmlwyddiant marw Iolo Morganwg

Y deunydd ffug
Iolo Morganwg y ffugiwr llenyddol

Beirniadaeth gynhwysfawr
Beirniadaeth gynhwysfawr ar waith Iolo Morganwg

Ffugio rhamantaidd: y cyd-destun
Iolo Morganwg y ffugiwr llenyddol a Rhamantiaeth

Emynau a barddoniaeth
Dylanwad emynau a barddoniaeth Iolo Morganwg

Y ffigwr mythaidd
Iolo Morganwg y ffigwr mythaidd

Gohebiaeth Iolo Morganwg
Gohebiaeth Iolo Morganwg

Iolo Morganwg at Taliesin Williams, 17 Ionawr 1826
Llythyr gan Iolo Morganwg

Iolo Morganwg at Edward Jones, 1 Ionawr 1794
Llythyr gan Iolo Morganwg

Iolo Morganwg at David Williams, 1 Ionawr 1803
Llythyr gan Iolo Morganwg

Iolo Morganwg at William Owen Pughe, 20 Rhagfyr 1798
Llythyr gan Iolo Morganwg

Iolo Morganwg at Syr Richard Colt Hoare, 17 Awst 1797
Llythyr gan Iolo Morganwg

Iolo Morganwg at Ynadon Y Bont-faen, 13 Mawrth 1818
Llythyr gan Iolo Morganwg

Iolo Morganwg at William Meyler, 1 Ionawr 1792
Llythyr gan Iolo Morganwg

Iolo Morganwg at y Parch Evan Evans,1 Ebrill 1779
Llythyr gan Iolo Morganwg

Edward Eagleton at Iolo Morganwg, 3 Awst 1782
Llythyr at Iolo Morganwg

Owen Jones at Iolo Morganwg, 11 Gorffennaf 1779
Llythyr at Iolo Morganwg

Owain Myfyr at Iolo Morganwg, 30 Medi 1782
Llythyr at Iolo Morganwg

William Matthews at I.M., 6 Hydref 1796
Llythyr gan Iolo Morganwg

Siencyn Morgan at Iolo Morganwg, 30 Tachwedd 1771
Llythyr gan Iolo Morganwg

William Owen Pughe at Iolo Morganwg, 28 Awst 1800
Llythyr at Iolo Morganwg

William Jenkins Rees at Iolo Morganwg, 28 Ionawr 1822
Llythyr at Iolo Morganwg

Daniel Walters at Iolo Morganwg, 27 Mehefin 1782
Llythyr at Iolo Morganwg

Daniel Walters at Iolo Morganwg, 1 Hydref 1782
Llythyr at Iolo Morganwg

John Walters ieu. at Iolo Morganwg, 4 Mawrth 1783
Llythyr at Iolo Morganwg

Iolo Morganwg at Owen Jones, 20 Medi 1783
Llythyr gan Iolo Morganwg

Margaret Williams at Iolo Morganwg, 1 Ionawr 1793
Llythyr at Iolo Morganwg

Walter Davies (Gwallter Mechain) at Iolo Morganwg, 16 Mai 1793
Llythyr at Iolo Morganwg

Iolo Morganwg at Y Parch. Hugh Jones, 4 Mehefin 1794
Llythyr gan Iolo Morganwg

Iolo Morganwg at Margaret Williams, 27 Awst 1794
Llythyr gan Iolo Morganwg

Iolo Morganwg at Margaret Williams, 19 Chwefror 1794
Llythyr gan Iolo Morganwg

I.M. at William Matthews, 18 Gorffennaf 1796
Llythyr gan Iolo Morganwg

Iolo Morganwg at y Bwrdd Amaeth, 28 Gorffennaf 1796
Llythyr gan Iolo Morganwg

Iolo Morganwg at Owen Jones, 5 Ebrill 1806
Llythyr gan Iolo Morganwg

Iolo Morganwg at Taliesin Williams, 16–17 Awst 1813
Llythyr gan Iolo Morganwg

Iolo Morganwg at Benjamin Hall, 14 Mawrth 1816
Llythyr gan Iolo Morganwg

Iolo Morganwg at Taliesin Williams, 30 Mai 1826
Llythyr gan Iolo Morganwg

Gwaith Iolo
Cyflwyniad i weithiau amrywiol Iolo Morganwg

Dyddiadur taith 1796
Dyddiadur taith gan Iolo Morganwg, 1796: detholiad

Y Bardd yn Dychwelyd i Forgannwg Wedi bod Flynyddau lawer yn Lloegr
Cerdd gan Iolo Morganwg

I Owain Myfyr
Cerdd gan Iolo Morganwg yn lladd ar Owen Jones (Owain Myfyr)

Cyfrinach Beirdd Ynys Prydain (1829)
Cyfrinach Beirdd Ynys Prydain (1829) gan Iolo Morganwg

Barddoniaeth Dafydd ab Gwilym (1789)
ffugiadau Iolo Morganwg o waith Dafydd ap Gwilym

Dagrau yr Awen neu Farwnad Lewis Hopcin Fardd, o Landyfodwg ym Morganwg
Marwnad Lewis Hopcin gan Iolo Morganwg

Cywydd i Ddyfalu Serch
Iolo Morganwg: cerdd serch ganddo

Llythyr i'r Gentleman's Magazine (1789)
Llythyr a anfonwyd gan Iolo Morganwg at y Gentleman's Magazine (1789) yn cyflwyno'i hun i'r byd llenyddol yn Llundain

Rhagoriaeth De Cymru (NLW 13128A, t. 302)
Sylwadau gan Iolo Morganwg am y drwgdeimlad rhwng de a gogledd Cymru

The Heroic Elegies of Llywarç Hen (1792)
Barddas, fel yr ymddangosodd yng nghyfrol William Owen Pughe, The Heroic Elegies of Llywarch Hen (1792)

The History of the Bards
Iolo Morganwg a'i fwriad i lunio hanes diffiniadol y beirdd, 'The History of the Bards'

Gwaith hunangofiannol gan Iolo Morganwg
Autobiographical material by Iolo Morganwg

Ode to Laudanum
Cerdd i lodnwm gan Iolo Morganwg

Rhagarweiniad The Myvyrian Archaiology of Wales:
detholiad o'r rhagarweiniad i 'The Myvyrian Archaiology of Wales'

The Myvyrian Archaiology of Wales (1807–7)
Iolo Morganwg a The Myvyrian Archaiology of Wales

Poems, Lyric and Pastoral (1794)
Poems, Lyric and Pastoral (1794) gan Iolo Morganwg

Banks of the Daw
Cerdd gan Iolo Morganwg

Ode on the Mythology of the Ancient British Bards
Cerdd gan Iolo Morganwg

Ode on converting a sword into a pruning hook
Cerdd gan Iolo Morganwg

Salmau yr Eglwys yn yr Anialwch
emynau Iolo Morganwg

Lewis Morris, Sarcasm on Cardigan
Sylwadau crafog am Lewis Morris gan Iolo Morganwg

Schools of Welsh poetry, a sketch (NLW 13098B, tt. 87–90)
Traethawd gan Iolo Morganwg ar y traddodiad barddol yng Nghymru

Trial by Jury (1795)
Trial by Jury (1795) gam Iolo Morganwg

Plan of the Analytical Dissertation on the Welsh Language, by E.W.
Cynllun gan Iolo Morganwg ar gyfer traethawd ar yr iaith Gymraeg

Llyfryddiaeth
Llyfryddiaeth Iolo Morganwg

Morganwg Iolo
Rhagarweiniad i fro a brogarwch Iolo Morganwg

Llancarfan
Cysylltiadau Iolo Morganwg a^ Llancarfan

Pobl Iolo
Cyflwyniad i gyfeillion a cydnabod Iolo Morganwg

John Williams (Ab Ithel, 1811-62)
John Williams (Ab Ithel, 1811-62) a dylanwad Iolo Morganwg

Daniel Walters (1762–87)
Daniel Walters (1762%u201387) a Iolo Morganwg

David Thomas (Dafydd Ddu Eryri, 1759–1822)
David Thomas (Dafydd Ddu Eryri, 1759%u20131822) a Iolo Morganwg

Edward 'Celtic' Davies (1751-1831)
???

Edward Evan (1716-98)
Edward Evan (1716-98)

Edward Jones (1752-1824)
Edward Jones (1752-1824)

Edward Owen (1853-1943)
Edward Owen (1853-1943)

Elijah Waring (c. 1788–1857)
Elijah Waring (c. 1788-1857), cofiannydd Iolo Morganwg

Evan Evans (1731-88)
??

Griffith John Williams (1892-1963)
???

Y Gramadegyddion
desc

William John Roberts (Gwilym Cowlyd, 1828-1904)
???

Syr Ifor Williams (1881-1965)
???

John Bradford (1706-85)
???

Syr John Morris Jones (1864-1929)
???

John Walters (1721–97)
???

John Walters, ieu. (1760–89)
???

Lewis Morris (1701–65)
???

Lewis Hopkin (1707/8–71)
test

Cymdeithasau'r Cymry yn Llundain
???

Evan Davies (Myfyr Morganwg, 1801-88)
???

Owen Jones (Owain Myfyr, 1741–1814)
??

Rowland Williams (Hwfa Môn, 1823-1905)
???

David Samwell (Dafydd Ddu Feddyg, 1751–98)
Description

Taliesin Williams (1787-1847)
???

T C Evans (Cadrawd, 1846-1914)
???

Thomas Richards (1709–90)
???

Thomas Stephens (1821-1875)
???

Walter Davies (Gwallter Mechain, 1761–1849)
???

William Owen Pughe (1759-1835)
???

Iolo Morganwg - y Prosiect
???

Cyhoeddiadau
???

Cynhadledd 2002
???

Cynhadledd 2003
???

Cynhadledd 2004
???

Cynhadledd 2006
???

Cynhadledd 2007
???

Cynhadledd 2008
Last Iolo Morganwg project forum

Cyhoeddiadau
Publications by the project.

A Rattleskull Genius
test


147 tudalen
Admin