C Y M R A E G

Conference 2006


THE LEGACY OF IOLO MORGANWG

ETIFEDIAETH IOLO MORGANWG


8 GORFFENNAF/JULY 2006
PROGRAMME / RHAGLEN

"Fy nydd sydd yn nyddu yn fanol i fyny": Blynyddoedd olaf Iolo Morganwg
(Iolo Morganwg's last years)
Dr Ffion Mair Jones
Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru
University of Wales Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies

'Cofio'r gwladgar Gymro hynod': canmlwyddiant marw Iolo Morganwg, 1926.
(The centenary of Iolo Morganwg's death, 1926)
Dr Gethin Rhys
Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru
University of Wales Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies

Reclaiming the Bard of Liberty
Yr Athro / Professor Geraint H Jenkins
Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru
University of Wales Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies

'“Strike a Cymro if you dare!”: The lifecycle of an anecdote'
Dr Marion Löffler
Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru
University of Wales Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies

Porthi'r Gwatwarwyr: Gorsedd Iolo yn ail hanner y bedwaredd ganrif ar bymtheg
(Iolo's Gorsedd in the second half of the nineteenth century)
Yr Athro / Professor Hywel Teifi Edwards

'The Llanover Circle and Welsh Romanticism'
Yr Athro / Professor Prys Morgan
 Geraint H. Jenkins, Hywel Teifi Edwards, Marion Lo"ffler, Ffion Mair Jones, Hywel Gethin Rhys, Prys Morgan

Geraint H. Jenkins, Hywel Teifi Edwards, Marion Lo"ffler, Ffion Mair Jones, Hywel Gethin Rhys, Prys Morgan


Admin