C Y M R A E G

Cadrawd

T. C. Evans (Cadrawd, 1846-1914), antiquary, author and poet, was, possibly, the most influential of Iolo Morganwg's legatees in south Wales. His writings on Ioloic subjects and his whole persona were so charismatic that he was compared to his idol more than once:

Ychydig flynyddoedd yn ol bu son ym Maesteg am gael Pageant yn Llangynwyd. Un noson buom wrthi am oriau yn trefnu'r dramatis personae. Nid oedd ond un farn parthed Cadrawd, efe oedd Iolo Morgannwg, heb ail iddo o Gaergybi i Gaerdydd . . . Ie! Iolo Morgannwg, - dyna Cadrawd i'r dim, un â'i fryd ar hen bethau Cymreig, a'i bocedau bob amser yn llawnion o ddalennau'r hynafiaethydd. Disgynnodd mantell Iolo ar ysgwyddau'r bachgen aned yn ymyl beddau'r 'Ferch o Gefnydfa', Wil Hopcyn, a Samuel Jones, Brynllywarch.

Some years ago there was talk in Maesteg of having a Pageant in Llangynwyd. One night we were at it for hours organizing the dramatis personae. There was but one opinion concerning Cadrawd, he was Iolo Morganwg, without a match from Holyhead to Cardiff . . . Yes! Iolo Morganwg, - that is Cadrawd to the letter, with his mind fixated on all things old and Welsh, and his pockets always crammed with antiquarian papers. Iolo's mantle fell on the shoulders of the boy who was born near the graves of the 'Girl of Cefn Ydfa', Will Hopcyn and Samuel Jones, Brynllywarch.
Admin