Iolo Morganwg
 
E N G L I S H

A Rattleskull Genius

The Many Faces of Iolo Morganwg

Cover image
Golygwyd gan Geraint H. Jenkins

ISBN: 0-7083-1971-8

Cyhoeddwyd gan Wasg Prifysgol Cymru, Hydref 2005

Nawr ar gael mewn clawr meddal (£29.99)
ISBN: 978-0-7083-2187-4 (0-7083-2187-9)

Yn ôl y Rhagair ...

"This ... volume, the first in the series, is designed to portray Iolo as a profoundly contradictory, multi-layered figure who passed through many phases, assumed a variety of identities, developed a wide range of interests, and made himself known to an extraordinary array of people within Wales and beyond."

Yn ôl Derec Llwyd Morgan mewn adolygiad yn Llên Cymru ...

'Y mae'r pentwr o ddefnyddiau Ioloaidd sydd ar gael, yn llawysgrifau copiedig ac yn llawysgrifau gwreiddiol ar y myrdd o bynciau yr ymheliodd â hwy, mor fawr fel bod gofyn cael cymuned o ysgolheigion i weithio arno'n drylwyr, i gyhoeddi astudiaethau amrywiol arno (fel a geir yn y gyfrol hon) ... Y mae'r un-ysgolhaig-ar-hugain a gyfrannodd ddwy-bennod-ar-hugain i'r gyfrol drymlwythog wych hon yn cynnwys, am wn i, bawb a all ddweud unrhyw beth o bwys am y polymath o Drefflemin ...' Llên Cymru, 30 (2007), 211-14.

Cyhoeddiadau eraill y prosiect

Y mae'r llyfr ar gael yn eich siop lyfrau leol neu ar-lein drwy gwales.com
Admin