Iolo Morganwg

Emynau Iolo mewn e-lyfr!

Detholiad o Emynau Iolo Morganwg gol. Cathryn A. Charnell-White

Manylion pellach maes o law>>>

Cyhoeddiadau

A Rattleskull Genius
Clawr

Nawr ar gael mewn clawr meddal

Manylion pellach >>>

 
E N G L I S H

IOLO MORGANWG

Iolo Morganwg

Iolo Morganwg


Y mae EDWARD WILLIAMS (1747-1826) yn fwy adnabyddus wrth ei enw barddol, IOLO MORGANWG. Fel yr awgryma ei enw barddol, un o frodorion bro MORGANNWG oedd Iolo, a'r sir hon a'i hanes oedd canolbwynt Barddas, ei weledigaeth farddol. Fel ei dad a'i frodyr, yr oedd Iolo yn SAER MAEN crefftus.

Ond ystyrir Iolo hefyd yn SAER CENEDL ar sail ei gyfraniad i'r adfywiad diwylliannol a ddigwyddodd yn y ddeunawfed ganrif ac oherwydd iddo ddyrchafu gwareiddiad Cymru trwy gyfrwng Barddas a Gorsedd Beirdd Ynys Prydain. Iolo hefyd oedd y cyntaf i wyntyllu'r syniad o gael sefydliadau cenedlaethol megis llyfrgell genedlaethol, academi a choleg ar gyfer y Cymry.

STORI LAWN >>>

Gair am y prosiect


Logo Prifysgol Cymru
Crewyd y wefan hon gan dîm prosiect 'Iolo Morganwg a'r Traddodiad Rhamantaidd yng Nghymru, 1740-1918', Y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd.

Y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3HH.

AHRC logo
Ariannwyd y prosiect gan yr AHRC a Phrifysgol Cymru a chyfarwyddwyd y gwaith gan yr Athro Geraint H. Jenkins.

STORI LAWN >>>
Admin